» Ana Sayfa

Hizmetler


 

Defne Mühendislik, uzmanlık alanlarınızı sektördeki firma ve ürün bazında aşağıdaki gibi farklılaştırmıştır.  
 
 1. Ürün tasarımı : Konsept tasarımdan başlayarak ürünün seri üretimine kadar olan Tasarım, Geliştirme, Mühendislik, Prototip ve seri üretim hazırlık aşamalarını içeren yol haritası üzerinden proje gerçekleştirmek.

   
 • Ürün tedariği sağlayan firmaların mevcut veya yeni çıkan ürünlerinin ömürleri geçtiğimiz yıllara göre çok daha kısa olmaktadır. Küresel pazarın rekabet baskısı; yeni ve yaratıcı ürünlerin yüksek kaliteli ve hızlı olarak piyasaya sürülmesini gerektirmektedir. Yeni ürünler ne kadar fazla ve yenilikçi yaratıcı fikirler içeriyor ise o ürünlerin rekabet performansı o kadar yüksek ve uzun ömürlü olmaktadır.

  Endüstriyel ürün konsept tasarımından başlayarak ürünün geliştirilmesi, detaylı mekanik tasarım oluşturulması, seri üretime uygun tasarımlar geliştirilmektedir. Plastik, metal ve farklı malzemelerin üretim yöntemlerine uygun kalıplanabilir tasarımlar öncelikle prototip üretimi ile fonksiyon ve saha testleri ile denenerek, hatasız hızlı ve kaliteli ürünlerin piyasaya sunulması sağlanmaktadır.

  Firmamız gerek mevcut Ar-Ge alt yapıları olan firmalara destek vererek gerekse projeyi tamamen üstlenerek uzmanlığı ve tecrübesi ile firmalara destek vermektedir. www.defnemuhendislik.com/index_tr.php

   
 1. Ürün Geliştirme : Mevcut ürünlerin veya üretime yardımcı ekipmanların geliştirilmesi, yenilikçi fikirler ile donatılıp yeniden tasarlanması projelerini gerçekleştirmek.
 •  Mevcut ürünler küresel pazarın rekabet baskısı yüzünden müşterilerin ihtiyaçlarına tam cevap verememe, yenilenmeme, yüksek üretim ve malzeme maliyeti sebebi ile pazar payının düşme riski taşımaktadır. Mevcut ürünlerin yaratıcı fikirler ile yeni konsept ile geliştirilmesi, mekanik alt yapısının yenilenmesi, daha düşük maliyet ile üretilebilmesini sağlamak amacıya mühendislik projeleri gerçekleştirmektedir. Firmamız tecrübeli ve uzman ekibi seri ve kalıplı imalata yönelik olarak projeleri yüksek kalitede gerçeleştirmektedir.www.defnemuhendislik.com/index_tr.php
 1. Üç boyutlu ölçümlendirme :  Ürün, parça veya üretim ekipmanlarının 3 boyutlu ölçümlendirilip fiziksel geometrik özelliklerinin bilgisayar ortamına aktarılması ile geometrik özelliklerinin elde edilmesi.

   
 •  Defne Mühendislik bünyesinde bulundurduğu 3 adet optik tarama sistemleri ile 9 farklı görüş alanı ve 1,4 MP den 4 MP kamera çözünürlülüğü sayesinde küçük parçaların ince detaylarının büyük parçaların tümünün ve detaylarının ölçümlendirilmesini gerçekleştirmektedir.

  2 mm den 20 m ye kadar olan parçaların malzeme ayrımı olmaksızın 3 boyutlu optik taraması yapılabilmektedir.


  Üreticinin bir parçayı uzun zamandır üretmemesi ve tekrar üretmek istemesi,


  orjinal dizaynın yetersiz dökümantasyona sahip olması,


  bir ürünün orjinal üreticisinin artık bulunmaması fakat müşterilerin bu ürüne ihtiyacının olması,


  ürünün orjinal dökümantasyonunun kaybolması veya hiç varolmamış olması,


  ürünün bazı kötü özelliklerinin yeniden tasarlanmasına ihtiyaç duyulması,


  ürünün uzun süreli kullanımına dayanarak ürüne ait iyi özelliklerin ölçülendirilmesi,


  rakip ürünün iyi ve kötü özelliklerinin analiz edilmesi,


  ürünün performansını ve özelliklerini geliştirmede sonuca götürecek yeni yolların keşfedilmesi,


  rakip ürünlerin anlaşılması ve daha iyi ürünlerin geliştirilmesinde rekabete dayalı kıyaslama metodlarının elde edilmesi,


  orjinal CAD modelinin değişikliklere ya da güncel üretim yöntemleri için yeterli olmaması,


  orjinal üretici firmanın parça sağlamada aşırı ücret talep etmesi,


  modası geçmiş parçaların ya da eski üretim işlemlerinin bugünkü ve daha ucuz teknolojilerle güncellenmesi

  gibi istek ve sorunlara geriye dönük mühendislik çözüm getirmektedir. Bu proseslerin çözüme kavuşturulması aşamasında bir teknolojik kolaylık olarak sayısallaştırma sistemleri kullanılmaktadır. Parça bu sistemler vasıtası ile sayısallaştırılmakta ve CAD modeli oluşturulmaya hazır hale getirilebilmektedir.

  3 boyutlu optik tarama yapılırken parçaların üzerine herhangi bir markalama yapmaya gerek duymadan ölçüm yapılabilmektedir. Optik taramada kağıt veya markalama kullanamadan yapılan bu ölçümlerde veri kaybının olmadığı indeks mark olarak adlandırılan markaların altında kalan bölgelerin de datasının önemli olduğu durumlarda yüksek kaliteli sonuçlar elde edilebilmektedir. Örneğin bir fayans deseninin optik tarama yöntemi ile ölçümlendirilmesinde kullanılacak olan markalamalar desenin o bölgelerde bozulmasına neden olacaktır.

    Defne Mühendislik gerek tecrübesi gerekse kullandığı sistemlerin en uc özelliklerini birleştirerek bu tip projeleri yüksek kalite ve hassasiyetle tamamlayabilmektedir. Benzer bir çalışma da 3 boyutlu optik tarama yöntemi parmak izi ölçümünde gerçekleştirmiştir. Bu hassasiyet ile yapılan çalışmalarda optik tarama sonucu elde edilen nokta bulutu herhangi ilave bir işleme gerek duyulmadan direk olarak üretimde kullanılabilmektedir.
     www.defnemuhendislik.com/index_tr.php
 1. Geriye Dönük Mühendislik (Tersine Mühendislik) : Ürünün konsept aşamasından başlayıp mekanik tasarımının nasıl, ne amaçlanarak, hangi üretim yöntemleri ile ve ne şekilde yapıldığını ortaya çıkarmak amacıyla geriye dönük olarak incelenmesidir.
 • Bu metodu “Geriye Dönük” olarak tanımlamamızın sebebi; ürünün konsept aşamasından başlayıp mekanik tasarımının nasıl, ne amaçlanarak, hangi üretim yöntemleri ile ve ne şekilde yapıldığını ortaya çıkarmak için geriye dönük olarak incelenmesidir. Reverse Engineering olarak tanımlanan metotun öncelikli amacı, ürününün tasarım ve üretim geçmişini detayları ile ortaya çıkarmaktır. Geriye Dönük Mühendislik metodu mevcut ürünlerin incelenmesinin yanı sıra yeni bir konsept oluşturmada, daha farklı bir yaklaşım ile aynı amaca yönelik daha iyi bir ürünün çıkarılmasında kullanılmaktadır. Mevcut ürünlere farklı bakış açıları sağlanması kaliteli, ileri teknoloji içeren, daha efektif ve düşük maliyetli ürünlerin oluşturulmasına yardımcı olan bu yöntem yeni ürün geliştirecek firmaların yol haritalarını çıkarmada hız ve kolaylık sağlamaktadır.

  Mühendisliğin konstrüksiyon, tasarım, geliştirme, analiz ve malzeme gibi farklı uzmanlıklarının bir araya gelerek bir ekip çalışmasının gerçekleştiği projeler de uzmanlığımız ve tecrübelerimiz müsterilerimize doğru, kaliteli ve hızlı çözümler sağlamamıza olanak vermektedir. www.defnemuhendislik.com/index_tr.php
   
 1. Kalite Kontrol : Fiziksel parçaların geometrik özelliklerinin tasarımına göre hangi doğrulukla üretildiklerinin kontrolunu gerçekleştirmek.
 • 3 boyutlu ölçümlendirme (Optik tarama) sonucu veya herhangi bir ölçüm cihazından alınan nokta bulutu ve/veya STL datanın CAD modeli ile karşılaştırılması, oluşan farklılıkların raporlanması ile kalite kontrol hizmeti verilmektedir. CAD modeli ile tarama datasının aynı referansa taşınması çok farklı yöntemler kullanılmaktadır. En çok kullanılan iki ana yöntem şunlardır :

  1- Referans çakıştırma: Ürünün, aparatın veya kalıbın CAD datasındaki ve ölçülen nokta bulutundaki referans oluşturan düzlem, vektör ve nokta yardımı ile iki veri üst üste çakıştırılır.

  2- En uygun çakıştırma : "Best Fit" olarak adlandırılan yerleştirme ile nokta bulutu CAD data coordinatlarına en uygun geometrik şekilde otomatik olarak çakıştırılmaktadır.

  Üç boyutlu dijital ortamda alınan ölçümlerin CAD modeli olan farklar renk skalası olarak verilmektedir. Yapılan tarama verisindeki istenilen bölgelerinde veya kesitlerinde diklik, dairesellik, geometrik farklar gibi ölçülendirme yapılmaktadır.

    Sonuç raporu grafik resimler ve tablolar halinde müşterilere teslim edilmektedir.
       http://www.defnemuhendislik.com/index_tr.php
 1. Prototip İmalat : Yeni tasarlanmış bir ürünün seri üretim öncesi sertifikasyon ve testlerinin gerçekleştirebilmek amacıyla üretimi gerçekleştirmek.
   
 • Tasarımı tamamlanmış olan ürün veya parçaların; hızlı prototip, talaşlı imalat, döküm ve diğer klasik imalat yöntemleri ile üretimini gerçekleştirmekteyiz. Seri üretim öncesi parçaların çevre testleri, kullanıcı arayüzü, sertifikasyon ve geliştirme aşamalarında optimizasyonu amacıyla prototip çalışması yapılmaktadır.
     www.defnemuhendislik.com/index_tr.php
 
 
 
                                                    Yeni (den) Tasarım 
Geriye Dönük Mühendislik; Tersine Mühendislik olarak da anılan bu method Ingilizce Reverse Engineering (RE) kelimesinden gelmektedir. Sözlüklerde şu şekilde tanımlanmaktadır.

Benzerini üretebilmek için, üretilmiş olanı detaylarına kadar demonte ederek test ve analize tabi tutarak keşfetmek. www.merriam-webster.com
Ortaya çıkmış bir ürünü inceleyip tasarımını oluşturmak. Sonra aynı tasarımla başka ürünler yapmak icin kullanılır. Yazılımlarda bir yazılımın bir işi nasıl yaptığını anlamak için kullanılan yöntemlere denir. www.eksisozluk.com
Tersine Mühendislik (Reverse Engineering,RE) bir aygıtın, objenin veya sistemin; yapısının, işlevinin veya çalışmasının, çıkarımcı bir akıl yürütme analiziyle keşfedilmesi işlemidir. Makine veya mekanik alet, elektronik komponent, yazılım programı gibi) parçalarına ayrılması ve çalışma prensiplerinin detaylı şekilde analizini içerir. http://tr.wikipedia.org
Bu metodu “Geriye Dönük” olarak tanımlamamızın sebebi; ürünün konsept aşamasından başlayıp mekanik tasarımının nasıl, ne amaçlanarak, hangi üretim yöntemleri ile ve ne şekilde yapıldığını ortaya çıkarmak için geriye dönük olarak incelenmesidir. Reverse Engineering olarak tanımlanan metodun öncelikli amacı, ürününün tasarım ve üretim geçmişini detayları ile ortaya çıkarmaktır. Geriye Dönük Mühendislik metodu mevcut ürünlerin incelenmesinin yanı sıra yeni bir konsept oluşturmada, daha farklı bir yaklaşım ile aynı amaca yönelik daha iyi bir ürünün çıkarılmasında kullanılmaktadır. Mevcut ürünlere farklı bakış açıları sağlanması kaliteli, ileri teknoloji içeren, daha efektif ve düşük maliyetli ürünlerin oluşturulmasına yardımcı olan bu yöntem yeni ürün geliştirecek firmaların yol haritalarını çıkarmada hız ve kolaylık sağlamaktadır.
Xerox firmasının ilk fotokopi makinasını çıkarmasını müteakip firmada dolaşan ilk dedikodu, ilk iki ürünün IBM ve Kodak tarafından satın alınması idi. Bu dedikodu mizah içerse dahi üç firma da rakiplerinin ürünlerini detaylı olarak incelemektedirler. Firmalar yeni bir sektöre kolay girmenin yolunu araştırmadan daha çok; rakiplerinin neler yaptıklarını bilerek kendi tasarımlarını geliştirerek ve maliyetlerini düşürmenin yollarını aramaktadırlar. (1)
Geriye Dönük Mühendislik, rakip ürünlerin testi, yeni bir sektöre giren firmanın daha hızlı ürün çıkarabilmesi, mevcut ürünlerin kıyaslanması, karşılastırılıp güçlü, zayıf ve fark yaratan taraflarının ortaya çıkarılması amacıyla kullanılan mühendislik yaklaşımıdır. Bu yaklaşım birebir aynı ürünü başka bir marka altında çıkarmak olmadıkça kanunen de bir sakınca doğurmamaktadır. Stanford Üniversitesi Hukuk ve Teknoloji Direktörü Jennifer Granick geriye dönük mühendislik çalışmalarının hukuki anlamda yapılan tartışmalara “Arabanız var ve kaputu açmanıza izin verilmiyor” yorumunu yapmaktadır. Gerek yazılım geliştirmede gerekse yeni ürün tasarımlarında geriye dönük mühendislik çalışmalarında 2 ana konuya dikkat edilmesi gereklidir.


Copyright (telif hakkı) – ürünün görünüş ve şekil koruması


Patent (yöntem-fonksiyon) – Yeni ürünün fonksiyonunda fikir koruması

Yapılacak olan geriye dönük mühendislik çalışmalarının ürüne değer katması gereklidir. Görünüşünün daha modern hale getirilmesi, fonksiyonunu yeni fikirler içererek geliştirilmesi ile firmaların yeni ürünler ile sektörlerinde daha öne çıkmaları sağlanmaktadır.

Geliştirilecek ürünün veya benzer fonksiyona sahip farklı ürünlerin karşılaştırılmasını yaparak, birbirleri ile kıyaslanarak ürünlerin farklılıklarını ortaya çıkarmak gerekmektedir. Firmaların iş planlarında ortaya koydukları işletme fakültelerinde SWOT analizi adı altında öğretilen karşılaştırma yöntemini bu ürünlere uygulayarak pazarda fark yaratacak yaratıcı çözümler bulmak çok daha kolay olacaktır. SWOT analizi ürünlerin pozisyonlarını, pazardaki yerlerini, firmanın yeni ürünü ile hedefine ulaşabilmesi için geçmesi gereken aşamları net olarak ortaya çıkarmaktadır.

S – Strenght = Kuvvetli olduğu taraflar

W – Weekness= Zayıf olduğu taraflar

O – Oportunity= Oluşturduğu fırsatlar

T – Threat = Oluşturduğu Tehditler

Ürünlerin SWOT özelliklerini ortaya çıkaran bir yaklaşım ile projeye başlandığında yapılacak olan geliştirmelerin veya yeniliklerin de neler olduğu ortaya çıkmaktadır. Geriye Dönük Mühendislik(GDM) çalışmalarının proje adımları ve methodu her projeye ayrı yaklaşım gerektirse dahi genel olarak basit bir üst plan ile yapılır. Bu planlamada mevcut ürünler üzerinde Sherlock Holmes tarzında bir yaklaşım ile detayları ortaya çıkarmak ve bunlardan faydalanarak yenilikleri geliştirmek gereklidir. Ürüne değer katacak yaratıcı yaklaşımlar ile fonksiyonelliği daha düşük maliyet ile kısa sürede elde etmek mümkün olacaktır.

Şekil 1: Geriye Dönük Mühendislik Proje Aşamaları

ABD deki üniversitelerde “reverse engineering” ders olarak verilmektedir. Mühendisliğin bu yaklaşımı metod olarak gösterilmekte ve yeni ürün tasarımlarında kullanılmasının yöntemleri anlatılmaktadır. Yayınlanan makalelerde de GDM uygulamalarının değer mühendisliği ile destekleyerek yeni ürünlerin daha hızlı geliştirilmesinin yöntemleri gösterilmektedir.


Ürünün fonksiyon ve ergonomisinin haritalandırılması


Ürünü oluşturan alt montaj ve parçaların miktarı – ürün ağacı-(BOM)


Ölçümsel boyutlar


Min, max ve ortalama malzeme kalınlıkları


Ağırlıklar


Malzeme özellikleri


Renk ve yüzey işlemleri


İmalat yöntemleri


Geometrik toleranslar


Maliyet analizi


Patent araştırması


Diğer notlar

Geriye dönük mühendislik çalışması sadece tasarım mühendislerinden değil imalat, malzeme, operasyon, bakım, ve satınalma gibi farklı disiplinlerde uzmanlıkların bir proje yönetiminde gerçekleştirilmesi gereklidir. Üzerinde çalışılan ürünün gerektirdiği uzmanlıklar bir araya getirilerek yenilenmiş veya yeni bir ürün için gerekli ekip alt yapısı oluşturulmalıdır. Yapılacak olan çalışmalara değer katmak, yaratıcı fikirler ile yenileme veya tamamen yeni bir ürün çıkarmak için ekip çalışmasının zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.

K.N.Otto ve K.L.Wood tarafından hazırlanan “Techniques in Reverse Engineering and New Product Development” kitabında önerilen metod yaklaşımı Ohio State Universitesi Makina Mühendisliği Bölümünde öğrencilere “Geriye Dönük Mühendislik Methodolojisi” olarak gösterilmektedir.


Şekil 2 : Geriye Dönük Mühendislik Methodolojisi

Yapılan çalışmaya değer katkısının yani yaratıcı fikrin uygulanması farklı bakış açılarının ve uzmanlıkların katkısı gereklidir. Bu katkılar endüstriyel ürün tasarımcısı, konstrüktör, tasarım ve imalat mühendisleri, üretim sorumlusu, hatta son kullanıcıya kadar geniş bir yelpazede elde edilebilmektedir. Yukarıdaki şemada da değer katkılarını parametrik ve uyarlanabilir olarak iki farklı method ile sınıflandırılmıştır. Yeniden tasarım projelerinin hepsi yenilikçi fikir içermeyebilir. Bazen firma veya kullanıcı Geriye Dönük Mühendislik gereksinimi ürünün güncel şartlarda üretilebilmesi için orjinaline sadık kalarak gercekleştirir. Bu tip uygulamada yukarıdaki şemada üçüncü method olarak tanımlanmıştır.
Orijinal ürünün üretime yönelik çalışmasına bir örnek havacılık sektöründe uçak bakımı yapan (MRO) firmaların uygulamasını verebiliriz. GDM methodu kullanılarak parçadan hareket ile teknik resimler üretildi. Simulasyon yazılımında kaplamaların herbir kompozit katmanlarının benzeri yapıldı ve bunun sonunda teknisyenler dışarıya yaptırılan işlerden 500,000 dolar tasarrruf ettiler. Bu yalnızca üretimin ve MRO 'nun biribirlerinin bilgisini kullanarak tamir zamanını aşağıya çekilmesine bir örnektir. Benzer uygulamalar parçaların geometrilerinden yola çıkarak tamir için CNC kodlarının üretilmesinde de kullanılmaktadır.
Farklı bir uygulamada askeri alanda Amerika Birleşik Devletleri ordusunun farklı cihazlarda kullandığı ve performansından memnun kaldığı redüksiyon sisteminin üretici firması yıllar önce kapanmış. Ordunun elinde sistem ile ilgili herhangi bir teknik doküman da bulunmamaktadır. Kullanılan bu redüksiyon sistemini problemsiz olarak yenileme ve yedekleme ihtiyaçları vardı. GDM projesi ile sistemi kopyalayıp acil ihtiyaçlarını giderebildiler. ABD ordusu sahip olduğu 25 ve 50 yıl önce tasarlanmış birçok karmaşık elektro-mekanik sistemleri halen kullanmaktadır. Yenileme maliyetinin yüksek olmasından dolayı; bu sistemler gelecek on yıllar boyunca, düşünülen tasarım hayatlarının çok ötesinde, kullanılmaya devam edilebilirler.


Ülkemiz otomotiv, savunma, medikal ve diğer sektörlerde sadece üretici konumunda olmaktan çıkmaktadır. Artık ürün tasarımı ve ürün geliştiren bir konuma gelmektedir. Artık yurt dışından ithal ürünler yerine kendi ürünleri ile iç ve dış piyasada yer almaktadır. Bu da ülkemizdeki firmaların küresel rekabette daha yaratıcı olmaya zorlamaktadır. Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Arap ülkelerindeki pazarlar Türkiye’de üretilen ürünleri diger ülkelerden daha çok tercih etmeye başlamıştır. Yaratıcı fikirler ile donatılmış ürünlere sahip olan firmalarımız bu küresel rekabette çok daha kuvvetli olabilmektedirler. Yaratıcılık, ürün tasarımı ve üretimi zaman ve finansal kaynak gerektirmektedir. Geriye Dönük mühendislik yaklaşımı bu zamanı en aza indirebilecek bir ekipmandır.Referanslar:

http://www.defnemuhendislik.com/tr/hakkimizda/teknik-yazi-ve-makaleler.html


http://www.aviationweek.com/aw/generic/story.jsp?id=news/om/2011/10/01/OM_10_01_2011_p54-367779.xml&channel=mro


http://www.asme.org/kb/news---articles/articles/entrepreneurship/benchmark-testing-br--with-a-teardown-artist


http://ethics.csc.ncsu.edu/intellectual/reverse/study.php


http://memagazine.asme.org/SpecialIssues/Design2004/Remade_from_Scratch.cfm


 

 

Defne Mühendislik Tasarım, Ürün Geliştirme ve İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Adres: Mimar Sinan Mah. YEDPA Ticaret Mrk. E Caddesi, No 31 - 32 Ataşehir, İstanbul

Tel: 216 - 471 0751 / Faks: 216 - 471 0752

e-Posta : dfn@defnee.com

İletişim

Paylaş :
Tasarım : Ambiyans